Kennismaken met de keuken van de Balkan voor het goede doel

5 februari 2024

Juridisch
Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024

16 februari 2024

Zonnepanelen
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

15 februari 2024

Geld
Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

14 februari 2024

Sleutels
Kopen, dan slopen, dan bouwen kost 10,4% overdrachtsbelasting

14 februari 2024

Voetganger
Advieswijzer Voordelen loonkosten

14 februari 2024

Juridisch
Europa scherpt anti-witwasregels aan

13 februari 2024

Schenken
Doe vóór 1 maart aangifte schenkbelasting van schenking uit 2023

13 februari 2024

Geld
80%-eindheffing werkkostenregeling tijdig aangeven en betalen

12 februari 2024

Euro
Vervolg box 3: Advies AG over rechtsherstel en invulling werkelijk rendement

12 februari 2024

Bestelbus
Werkgever aansprakelijk voor schade vanwege niet afsluiten verkeersongevallenverzekering

9 februari 2024

Overstappen naar een bv
Advieswijzer Overstappen naar een bv

8 februari 2024

Horeca
Btw bij verhuur congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte

8 februari 2024

Geld
Belastingaangifte C en M 2 maanden eerder indienen

7 februari 2024

Bedrijfspand
Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!

6 februari 2024

Typen
Kwalificeert opstarttijd als werktijd?

5 februari 2024

Auto
Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024

5 februari 2024

Bedrijfspand
Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?

2 februari 2024

Auto
Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?

1 februari 2024

Juridisch
Zakelijke boeterente hypothecaire lening bij eigen bv ook aftrekbaar?

31 januari 2024

Bedrijfspand
Advieswijzer Energielabel C voor kantoor verplicht

31 januari 2024

Bedrijfswagen
Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

30 januari 2024

Euro
Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023

29 januari 2024

Juridisch
Sjoemelen met urenregistratie reden voor ontslag op staande voet?

29 januari 2024

Gift
ANBI moet algemeen belang kunnen aantonen

26 januari 2024

Zonnepanelen
Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning

26 januari 2024

Medisch
Voor rekening en risico benadering bij loonsancties houdt stand

25 januari 2024

Brood
Voorlopige modelprijzen TEK 2023 ver onder prijs van voorschot

25 januari 2024

Woning
Voorwaarden hypotheekrenteaftrek in between twee huizen

24 januari 2024

Euro
Maatwerk belastingrente nu ook voor loon- en omzetbelasting

23 januari 2024

Euro
Meer belasting over 2023 voor grote spaarders?

23 januari 2024

Pand
Advieswijzer Eigen woning

23 januari 2024

Straatbeeld
Minimumloon stijgt opnieuw per 1 juli 2024

22 januari 2024

Juridisch
Bemiddelingskosten lijfrente aftrekbaar?

22 januari 2024

Windmolen
Advieswijzer Informatieplicht energiebesparing

22 januari 2024

Rekenen
Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting

19 januari 2024

Geld
Vergeet deze zaken niet bij uw laatste btw-aangifte van 2023

18 januari 2024

Auto
Advieswijzer Auto en fiscus

18 januari 2024

Agenda
Btw-melding onroerende zaken uiterlijk 28 januari 2024

17 januari 2024

Euro
Invorderingsrente weer 4%

17 januari 2024

Zonnepanelen
Nieuwe Energielijst 2024 beschikbaar

16 januari 2024

Juridisch
Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten ken uw rechten en verplichtingen

16 januari 2024

Sparen
Advieswijzer Gebruikelijk loon dga

15 januari 2024

Medisch
Welke hulpmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar en welke niet?

15 januari 2024

Handen schudden
Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

15 januari 2024

Kantoor
Advieswijzer Hybride werken

12 januari 2024

Laptop
Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga

11 januari 2024

Administratie
Top 10 payroll-related changes for employers and directors/major shareholders in 2024

11 januari 2024

Euro
Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente

10 januari 2024

Auto
Advieswijzer Bestelauto

10 januari 2024

Woning
Grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting omhoog

9 januari 2024

Industrie
Nieuwe Milieulijst gepubliceerd

9 januari 2024

Kinderwagen
Advieswijzer Verlofregelingen

9 januari 2024

Schenken
Advieswijzer Werkkostenregeling

9 januari 2024

EU
Duidelijkheid over vaste inrichting in Nederland en België bij thuiswerkende werknemers

8 januari 2024

Snackbar
Controle plastictaks voorlopig opgeschort

8 januari 2024

Makelaar
Te lang wachten met bewoning koophuis kost extra overdrachtsbelasting

5 januari 2024

Schenken
Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

4 januari 2024

Dienstbetrekking
Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst

4 januari 2024

Invalide
Belastingaftrek weekenduitgaven gehandicapten in 2024 omhoog

3 januari 2024

Elektrische auto
Aanvragen subsidie elektrische bedrijfsauto 2024 vertraagd

2 januari 2024

Vlaggen
Knelpunten belastingheffing thuiswerkende buitenlandse werknemer

2 januari 2024

Verwarming
Ook in 2024 Tijdelijk Noodfonds Energie

29 december 2023

Geld
Lichte stijging griffierecht in 2024

28 december 2023

Fijne feestdagen

23 december 2023

Zonnepanelen
In 2024 meer geld beschikbaar voor ISDE

22 december 2023

Strategie
UWV moet dagloon voor WIA -uitkering verhogen na uitspraak CRvB

21 december 2023

Binnenhof
Eerste Kamer voor grootste deel akkoord met Belastingplan 2024

21 december 2023

Euro
Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast?

20 december 2023

Navigatie
Controleer uw parkeerapp!

20 december 2023

Euro
Voorlopige percentages box 3-inkomen bekend

19 december 2023

Auto
Zakelijke kilometers 2023 onbelast tegen € 0,23?

18 december 2023

Geld
Bonus of dertiende maand?

18 december 2023

Kantoor
Beschikking Whk 2024 controleren

18 december 2023

Agrarisch
Landbouwnormen eigen gebruik en privégebruik 2023 bekend

15 december 2023

Auto
Advieswijzer Bestelauto 2023

14 december 2023

Industrie
Reminder: dien uiterlijk 20 december aanvraag WBSO in

14 december 2023

Huwelijk
Uitkering levensverzekering valt buiten de nalatenschap

13 december 2023

Overheid
Nog steeds vertraging bij deblokkeren G-rekening

13 december 2023

Kerst
Eindejaarsborrel veranderen in Nieuwjaarsreceptie?

12 december 2023

Sparen
Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand

11 december 2023

Euro
Nieuwe (norm)bedragen loonheffingen en werkkostenregeling 2024 bekend

11 december 2023

Agenda
Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer in stappen vanaf 2025

11 december 2023

Petra en Ron bij Kreston World & EMEA Conference 2023

8 december 2023

Euro
Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen)

8 december 2023

Euro
Effect heffingsvrijvermogen en heffingskorting bij navorderen

8 december 2023

Typen
Toegang tot UBO-register wordt beperkt

7 december 2023

Administratie
Nieuw beleid inzake kwijtschelding NOW-schuld

5 december 2023

Geld
Kunt u een restant persoonsgebonden aftrek verrekenen?

4 december 2023

Horeca
Toch NOW ondanks foutieve berekening?

1 december 2023

Hoor wie klopt daar…

30 november 2023

Grafiek
Lichte daling premies Zvw in 2024, hoger premieloon

30 november 2023

Sinterklaas
Zie ginds komt de fiscus…

30 november 2023

Glijbaan
Fiscaal partnerschap bij relatie met meerdere personen

30 november 2023

Medisch
Mogelijk WIA 'praktisch beoordelen' vanaf juli 2024

29 november 2023

Schenken
Eigen bijdrage niet meer van invloed op grens BUA

24 november 2023

Overheid
Voor 2 december 2023 aanmelden voor kleineondernemersregeling

23 november 2023

Geld
Rechtbank oordeelt over zakelijke rente van familielening

22 november 2023

Kinderwagen
Maximumuurprijs kinderopvangtoeslag extra verhoogd

21 november 2023

Schenken
Voorkom belastingrente over aanslag erfbelasting

21 november 2023

Overheid
Kom in actie bij betalingsachterstand coronabelastingschulden

20 november 2023

Belastingdienst
Toch toeslag of kindgebonden budget bij te hoog vermogen?

20 november 2023

Pensioen
Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld

17 november 2023

Overheid
Geen betaalverzuimboetes bij regeling EU btw e-Commerce

16 november 2023

Windmolen
Voldoe voor 1 december aan rapportageplicht energiebesparing

15 november 2023

Valencia Kock op bezoek bij Grip

14 november 2023

Bouw
Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg weer aanvragen

14 november 2023

Auto
Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

14 november 2023

Euro
Rente op derdenrekening notaris van invloed op aftrekbare btw?

13 november 2023

Computer
Bv kan vanaf 1 januari 2024 digitaal opgericht

13 november 2023

Navigatie
Doorbetalen reiskosten tijdens corona ook zonder onvoorwaardelijk recht?

10 november 2023

Handen schudden
Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

9 november 2023

Bestelauto
Aanpassen bestelauto riskante zaak

8 november 2023

Belastingdienst
Hogere kinderbijslag, verdere beperking inflatiecorrectie

8 november 2023

Woning
Werken vanuit uw woning, privépand of zakelijk?

7 november 2023

Parkeerplaats invalide
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk?

6 november 2023

Bril
Extra lastenverzwaringen dga op komst

6 november 2023

Laptop
Advieswijzer Kantoor aan huis 2023

2 november 2023

Boeken
Laatste keer STAP-subsidie aanvragen op 15 november

2 november 2023

Handen schudden
Extra versobering van 30%-regeling per 2024

2 november 2023

Portemonnee
Balkenendenorm 2024 naar € 233.000

2 november 2023

Portemonnee
Vennootschapsbelasting bij gesubsidieerde stichtingen

1 november 2023

Bril
Is persoonlijk pensioenadvies belast?

31 oktober 2023

Binnenhof
De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

30 oktober 2023

Bouw
Notificatieplicht voor terbeschikkingstelling arbeidskrachten

30 oktober 2023

Horeca
Laag btw-tarief voor drankje tijdens theaterpauze

30 oktober 2023

Factuur
Keuze volledige belastingplicht voor culturele ANBI

27 oktober 2023

Windmolen
MIA stijgt mee bij meer duurzame keuze tijdens proces

26 oktober 2023

Bouw
Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

25 oktober 2023

Bouw
Wijziging re-integratieverplichtingen in tweede ziektejaar

24 oktober 2023

Bouw
Meer voorwaarden aftrek giften in natura

24 oktober 2023

Kantoor
Aanpassing groottecriteria van uw onderneming

23 oktober 2023

Auto
Subsidie elektrische auto voor 2024 blijft toch gelijk

23 oktober 2023

Typen
Bespreek doorwerken na de AOW-leeftijd

20 oktober 2023

Koeien
Verruiming herinvesteringsreserve per 2024

19 oktober 2023

Euro
Aanpassing van rentepercentage voor toeslagen

19 oktober 2023

Formele inschrijvingseis IACK voor bepaalde situaties vervallen

18 oktober 2023

Schenken
Wellicht snel aangifte nodig van schenking in 2023

18 oktober 2023

Handen
Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid

17 oktober 2023

Speelgoed
IACK: uitstel afschaffing? En aanpassing voor co-ouders

16 oktober 2023

Schaken
Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

16 oktober 2023

Geld
Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

16 oktober 2023

Bril
Geen betalingskorting op voorlopige aanslag IB meer

13 oktober 2023

Schenken
Eindejaarstips Top 10

12 oktober 2023

Vuurwerk
Top-10 Year-End Tips

12 oktober 2023

Windmolen
Fors meer subsidie voor energiebesparing

11 oktober 2023

Boeken
Uitbreiding SLIM-regeling per 1 januari 2024

10 oktober 2023

Rekenen
Wijziging belasting- en invorderingsrente

10 oktober 2023

Najaarsuitje PV

9 oktober 2023

Sparen
Vermogensinkomsten vanaf 2024 veel zwaarder belast

9 oktober 2023

Bedrijfspand
Vanaf 2024 minder afschrijven op pand voor IB-ondernemer

9 oktober 2023

OV
Reiskostenvergoedingen verruimd per 2024

6 oktober 2023

Laptop
Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt verworpen door Eerste Kamer

5 oktober 2023

Bril
Aanpassing box 3 met terugwerkende kracht vanaf 2023

4 oktober 2023

Rekenen
Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 2.100 in 2024

3 oktober 2023

Typen
Hogere arbeidskorting in 2024, maar niet voor iedereen

3 oktober 2023

Privacy
'Mijn Cyberweerbare zaak': cybersubsidie voor kleine bedrijven

2 oktober 2023

Aandelen
Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?

2 oktober 2023

Schenken
Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

29 september 2023

Belastingdienst
Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

28 september 2023

Windmolen
Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024

26 september 2023

Euro
Mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek in 2024 fors lager

26 september 2023

Auto
Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

25 september 2023

Rekenen
Minder vrije ruimte werkkostenregeling in 2024

25 september 2023

Special Miljoenennota 2024

22 september 2023

Prinsjesdag
Top 10 proposals from Prince's Day 2023

22 september 2023

Golf
Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds

22 september 2023

Speelgoed
Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024

21 september 2023

Belastingdienst
Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1

21 september 2023

Torentje
Top 10 Prinsjesdag 2023

20 september 2023

Belastingdienst
Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

20 september 2023

Typen
Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers

19 september 2023

Auto
Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling

18 september 2023

Sleutel
Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?

14 september 2023

Geld
Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?

14 september 2023

Windmolen
Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

13 september 2023

Mystery Mountain 2023; wij waren weer van de partij

12 september 2023

Rekenen
Handel in virtueel geld computergames belast met btw?

12 september 2023

Portemonnee
Telt onderhanden werk mee voor TVL?

12 september 2023

Euro
Voorstel nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement

11 september 2023

Bril
Verrekenen vorderingen met salaris bij vertrek niet altijd toegestaan

11 september 2023

Geld
Te vergoeden belastingrente Vpb weer terug naar 8%

6 september 2023

Koeien
De Lbv en de Lbv plus-regeling, hoe zit het fiscaal?

5 september 2023

Auto
Naar verwachting forse stijging brandstofprijs per 1 januari 2024

5 september 2023

Geld
Maatregelen tegen armoede betaald door hogere inkomens

4 september 2023

Belastingdienst
Fiscus verlengt soepelere opstelling sanering belastingschulden naar 1 april 2024

4 september 2023

Auto
Wanneer is auto verplicht privévermogen?

1 september 2023

Woning
Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2023

31 augustus 2023

Geld
Recht op Tozo moet bewezen kunnen worden

30 augustus 2023

Geld
Hof houdt vast aan bestaande immateriële schadevergoeding WOZ-zaken

29 augustus 2023

Paspoort
Vakantietrip of zakenreis?

29 augustus 2023

Sparen
Geërfde schulden niet van invloed op maximum excessief lenen

28 augustus 2023

Schenken
Fiscale gevolgen schenken onder voorwaardelijke last

25 augustus 2023

Woning
Advieswijzer Eigen woning 2023

24 augustus 2023

Geld
Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

23 augustus 2023

Europa
Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025

23 augustus 2023

Prinsjesdag
Wijzigingen belastingen 2024, wat weten we al?

21 augustus 2023

Schenken
Leeftijdsgrens bij schenking periodieke uitkering

21 augustus 2023

Belastingdienst
Geen verzuimboete meer bij vrijwillige verbetering met suppletie btw

18 augustus 2023

Thuiswerken
Airco thuiswerkende ondernemer fiscaal aftrekbaar?

17 augustus 2023

Golf
Wanneer verloopt overdracht vakantiedagen fiscaal probleemloos?

15 augustus 2023

Onroerend goed
Verhuur onroerend goed met extra diensten soms btw-belast

14 augustus 2023

Belastingdienst
Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2023

10 augustus 2023

Auto
Met de ene of andere zakelijke auto op vakantie?

10 augustus 2023

Typen
Zelf machtiging adviseur intrekken bij Belastingdienst

9 augustus 2023

Portemonnee
Loonkostensubsidieregeling aangepast per 1 juli 2023

8 augustus 2023

Belastingdienst
LKV mogelijk toch mee bij overgang onderneming: maak bezwaar!

4 augustus 2023

NS
Loonwaarde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gelijk

3 augustus 2023

Auto
13 maart 2020 harde deadline toekenning onbelaste reiskostenvergoeding

3 augustus 2023

Schenken
Zijn aandelen ondernemingsvermogen voor de BOR?

2 augustus 2023

Typen
Onbelast zit-stabureau bij werknemer thuis

1 augustus 2023

Euro
Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2023

28 juli 2023

Strategie
Advieswijzer Overstappen naar een bv 2023

27 juli 2023

Auto
Wat is de bijtelling van een zakelijke auto ouder dan 15 jaar?

26 juli 2023

Belastingdienst
Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden

26 juli 2023

Handen
Niet eerder dan 1 juli 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

25 juli 2023

Handtekening
Tijdig aanvragen 30% regeling luistert nauw

12 juli 2023

Auto
Rechter vindt bijtelling auto geen algemeen bekend feit

11 juli 2023

Auto
Minder boete voor niet betalen MRB

10 juli 2023

Industrie
Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

10 juli 2023

Handen
Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV

5 juli 2023

Zomerborrel

4 juli 2023

Handen
Advieswijzer Ondernemen in een keten 2023

29 juni 2023

Sleutels
Verhuur opslagboxen niet per definitie btw-vrij

19 juni 2023

Rolstoel
Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

16 juni 2023

Administratie
Belastingrente overige belastingen stijgt per 1 juli naar 6%

15 juni 2023

Euro
Waardeverandering effecten van invloed op erfbelasting?

14 juni 2023

Wekker
Eerder verplicht aanwezig zijn betekent extra loon

12 juni 2023

Administratie
Leg papieren schenking bij de notaris vast

9 juni 2023

Medisch
Reiskosten coronavaccinatie aftrekbaar als zorgkosten

7 juni 2023

Baby
Kinderopvangtoeslag in 2024 omhoog?

7 juni 2023

Baby
Fors inkomensnadeel voor nieuwe ouders vanaf 2025

6 juni 2023

Administratie
Wettelijke eisen voor definitief reglement ondernemingsraad

5 juni 2023

Medisch
Hyperbare zuurstoftherapie aftrekbaar bij postcovidsyndroom

22 mei 2023

Auto
Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak

17 mei 2023

Euro
Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen) 2023

17 mei 2023

Rolstoel
Beperking revisierente bij afkoop lijfrente wordt wettelijk vastgelegd

16 mei 2023

Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

1 mei 2023

Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

28 april 2023

Advieswijzer Btw en buitenland 2023

28 april 2023

Maatregelen om procedures WOZ en bpm te verminderen

25 april 2023

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

21 april 2023

BMKB-regeling met vier jaar verlengd

20 april 2023

Rechter biedt duidelijkheid over correctiebeleid fiscus

19 april 2023

Deadline Gecombineerde opgave naar 15 juni!

19 april 2023

Wanneer bent u starter voor de NOW?

18 april 2023

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2023

14 april 2023