Kwaliteit

Het spreekt voor zich dat de dienstverlening van Grip voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving stelt aan de kwaliteit van een accountantskantoor en haar medewerkers. Grip beschikt dan ook over een gedegen stelsel van kwaliteitssystemen.

grip staat voor grip

gedragscode

Grip combineert de kernwaarden gedreven, resultaat, inventief en persoonlijk met vaktechnische kwaliteit. Onze cultuur en professionele houding houden we graag in stand. Hiervoor is een gedragscode opgesteld, waarin onder andere integriteit, objectiviteit, deskundigheid, geheimhouding, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld. Deze gedragscode kun je opvragen bij onze kwaliteitsmanager Gerie Kieskamp, via kwaliteitsmanager@gripadviseurs.nl.

klachtenregeling

Heb je klachten over het handelen van een medewerker of onze dienstverlening? Dan kun je je, via kwaliteitsmanager@gripadviseurs.nl, wenden tot onze kwaliteitsmanager Gerie Kieskamp. We behandelen je melding zorgvuldig en vertrouwelijk, waarbij we ervan uitgaan dat melding uiting geeft aan een oprechte en gegronde zorg en te goeder trouw is.

klokkenluidersregeling

Gebaseerd op wet- en regelgeving moeten personen van buiten een accountantskantoor en de hierbij werkzame of verbonden personen vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het kantoor aan de orde kunnen stellen, zonder gevaar voor hun positie. Hiervoor is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling van Grip Accountants en Adviseurs en Kreston Grip kun je hier downloaden.