Disclaimer

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Grip Accountants en Adviseurs N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt Grip Accountants en Adviseurs N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke je via deze site kunt bereiken.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij Grip Accountants en Adviseurs N.V. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.