Grip Nieuws

Grip sluit convenant Horizontaal Toezicht

31 mei 2024

Grip heeft met de Belastingdienst een convenant getekend voor deelname aan Horizontaal Toezicht voor Fiscaal Dienstverleners via koepelorganisatie SRA.

Horizontaal Toezicht houdt in dat de Belastingdienst kan vertrouwen op de kwaliteit en kwaliteitssystemen van ons kantoor. In ruil voor dat vertrouwen krijgen onze klanten vertrouwen terug: snellere afwikkeling van ingediende aangiften, één klantcoördinator en geen vragenbrieven meer. Helemaal zonder controle kan samenwerking niet; zo kun je altijd in een willekeurige steekproef vallen.

Je valt niet automatisch onder Horizontaal Toezicht. Onze collega’s Petra Uylen en Jeroen Knuist selecteren zorgvuldig wie hiervoor in aanmerking komen. “Wij accepteren alleen klanten die transparant willen zijn richting de Belastingdienst en bereid zijn hun fiscale verplichtingen na te komen”, zegt Jeroen hierover.

“Voor ons is deelname aan Horizontaal Toezicht een logische stap”, voegt Petra toe. “Wij hebben altijd een goede band en korte lijntjes met de Belastingdienst gehad. Bovendien heeft de Belastingdienst de regeling de afgelopen tijd flink verbeterd. Zo is er een jaarlijkse evaluatie van de samenwerking. Het doel is dat alleen kwalitatief goede kantoren deelnemen aan Horizontaal Toezicht, zodat de controlecapaciteit van de Belastingdienst zich kan richten op kantoren (en hun klanten) die er een potje van maken.”